Energie uit afval

Energie uit afval

Duurzame energie uit restafval

Wanneer uw bedrijf aan afvalscheiding doet, zal er altijd een (klein) deel restafval overblijven. Dit afval kan, op dit moment, nog niet worden gerecycled. Om dit afval toch een doel te geven, wordt het tijdens verbranding omgezet in duurzame energie. Zo gaan de grondstoffen niet helemaal verloren en wordt de cirkel weer gesloten. De opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het energienetwerk, waar omliggende woningen en bedrijven weer gebruik van maken en energiemaatschappijen weer aan verdienen. Uw afval is dus geld waard.

Ontdek hoeveel energie uw afval waard is

Wat wij bieden

N
Korting op basis van uw restafval
N
Ontzorging
N
Milieubesparing

Hoe energie uit afval werkt

Wij koppelen in onze service de opweking bedrijfsafval aan uw energieverbruik. We vinden het daarom wel zo eerlijk dat ook de opbrengsten van uw afval met u gedeeld worden. Omdat het niet mogelijk is de opgewekte energie direct terug te leveren aan uw bedrijf, hebben we dit op een andere manier opgelost. Het afval binnen uw bedrijf dat niet kan worden gerecycled, wordt verbrand en energie uitgehaald. U krijgt hiervoor van ons een vergoeding.

Inkoop van afval en energie

Onze all-in service: Het afsluiten van een energiecontract brengt vaak een hoop geregel met zich mee. Wij halen in deze wirwar van hoog, laag en enkeltarieven, regiotoeslag,  en flexibiliteitskosten voor uw bedrijf de meest faire deal uit de markt. Savelab regelt daarnaast samen met Wastenet dat u circulair kunt ondernemen door een zero waste afvalmanagement te hanteren. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar dit ziet u ook terug op uw factuur.

LinkedIn